Logopedie

Als logopedist behandel ik stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie. Hierbij kunt u denken aan:

  • Articulatieproblemen
  • Vertraagde spraakontwikkeling
  • Taalontwikkelingsproblemen (zinsbouw, woordenschat, verhaalopbouw, etc.)
  • Auditieve verwerkingsproblemen
  • Oro-myofunctionele therapie (OMFT)
  • Dyslexie (letterkennis, rijmen, hakken/plakken, etc.)
  • Preverbale Logopedie

Logopedie zit in het basispakket van alle zorgverzekeraars. Kijk voor eventueel eigen risico in de polis van uw zorgverzekeraar. U dient voorafgaand aan de behandeling te zorgen voor een verwijzing van uw huisarts.