Home

Mijn naam is Malou Avenhuis en ik ben dyslexiebehandelaar, remedial teacher en logopedist, gevestigd in Gezondheidscentrum Plus te Eindhoven.

Op deze website vindt u informatie over mijn werkzaamheden. Neem voor meer informatie over logopedie, dyslexiebehandeling of remedial teaching gerust vrijblijvend contact met mij op. U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier.

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG) wijs ik u op mijn privacyreglement.